Onderneming

Onze kernactiviteiten bestaan uit het opslaan, storten en recyclen van afval. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het beheer en de nazorg van verontreinigde terreinen. Gesloten stortlocaties ontwikkelen we tot veilige, nieuwe maatschappelijke landschappen. Synergie tussen onze diverse afdelingen en activiteiten is van meerwaarde voor onze klanten én voor de kwaliteit van onze dienstverlening.