Open en gesloten locaties

 • Open locatie
 • Gesloten locatie
 

Financieel jaarverslag 2015

 

Grondstoffenpark Rivierenland (Geldermalsen)

 • Storten en verwerken van afvalstoffen
 • Opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil, puin, koolteerhoudend asfalt en dakleer
 • Baggerspecieverwerking
 • Puinrecycling
 • Levering van IBC-bouwstoffen t.b.v. steunlaag
 • Levering van afdekgrond
 

De Liede (Vijfhuizen)

 • Opslag van grond, bouwstoffen, koolteerhoudend asfalt, RKG-slib en veegvuil
 • Productie en verkoop diverse grondproducten
 • Immobilisatie
 • Groenrecycling
 • Inname van A-, B- en C-hout
 • Verhuur terrein voor autorecycling
 

Het Groene Schip (Haarlemmerliede en Spaarnwoude)

 • Inname en toepassing van grond en (IBC-)bouwstoffen
 • Inrichting openbaar recreatiegebied
 

Wieringermeer (Middenmeer)

 • Recycling afvalstoffen
 • Bemonstering, keuring en bewerking (licht) verontreinigde grond
 • Opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil
 • Stortgasonttrekking en -benutting
 • Waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer)
 • Buffer brandbaar afval
 

Nauerna (Assendelft)

 • Storten en recycling afvalstoffen
 • Opslag grond, bouwstoffen, koolteerhoudend asfalt, RKG-slib en veegvuil
 • Baggerspecieverwerking
 • Grondreiniging en immobilisatie
 • Opwerking bodemas
 • Inname van groenafval
 • Inname van A-, B- en C-hout
 • Aan- en afvoer loswal
 • Waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer)
 • Stortgasonttrekking en -benutting
 • Ontwikkeling 12 ha openbaar park; opgeschaald naar 60 ha in 2022
 • Hoofdkantoor
 

Velsen (Velsen)

 • Heringericht als Recreatiegebied Spaarnwoude
 • Bodemzorg is verantwoordelijk voor de nazorg
 

Overtoom (Heerhugowaard)

 • Verhuur terrein voor recycling afvalstoffen
 • Verhuur terrein voor autorecycling
 

Brunssum (Brunssum)

 • Groenrecycling en -compostering
 • Productie en verkoop diverse grondproducten
 • Opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil, koolteerhoudend asfalt, bouw- en sloopafval
 • Productie biomassa
 • Puinrecycling
 • Immobilisatie
 • Herontwikkeling deel locatie tot natuurpark
 • Herontwikkeling bedrijventerrein
 

Mastwijk (Montfoort)

 • Sanering oude stortlocatie
 • Baggerspecieverwerking
 • Inname grond (BGW II)
 • Herontwikkeling tot natuurgebied
 

Zeeasterweg (Lelystad)

 • Storten van afvalstoffen
 • Opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil
 

Weert (Weert)

Mogelijke herinirichting

 

Hollandse Brug (Naarden)

 • Heringericht als golfbaan, onderdeel van Recreatiepark Naarderbos
 • Bodemzorg is verantwoordelijk voor de nazorg
 

Ridsterrein (Haarlem)

Bodemzorg is verantwoordelijk voor de nazorg met betrekking tot de leeflaagsanering

 

Schoteroog (Haarlem)

 • Heringericht als Recreatiegebied Schoteroog
 • Bodemzorg is verantwoordelijk voor de nazorg
 

Braambergen (Almere)

 • Overslag van (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval en GFT
 • Opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil
 • Stortgasonttrekking en -benutting
 • Ontwikkeling nieuwe recreatieve bestemming