Grondbanken

 

Financieel jaarverslag 2015

 

De Liede, Vijfhuizen

 • Inname en opslag van groen, grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil
 • Keuren, zeven, depotbeheer, certificering
 • Afzet van gecertificeerde partijen grond
 

Grondstoffenpark Rivierenland, Geldermalsen

 • Puinrecycling
 • Recycling en opslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil, KTA en dakleer
 • Levering van grondproducten, tuinaarde en gebroken puin
 • Ontwerpen en realiseren bovenafdichting
 

Zeeasterweg (Lelystad)

 • Inname en opslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil
 • Keuren, zeven, depotbeheer, certificering
 • Afzet van gecertificeerde partijen grond
 

Wieringermeer (Middenmeer)

 • Inname en opslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil
 • Keuren, zeven, depotbeheer, certificering
 • Afzet van gecertificeerde partijen grond
 

Braambergen (Almere)

 • Inname en opslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil
 • Keuren, zeven, depotbeheer, certificering
 • Afzet van gecertificeerde partijen grond
 

Nauerna (Assendelft)

 • Inname en opslag van grond en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil
 • Keuren, zeven, depotbeheer, certificering
 • Afzet van gecertificeerde partijen grond
 

Brunssum (Brunssum)

 • Inname en opslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil
 • Keuren, zeven, depotbeheer, certificering
 • Afzet van gecertificeerde partijen grond