Circulaire economie kan niet zonder vangnet storten

Afvalzorg is al jaren marktleider in Nederland op het gebied van storten. De expertise die we opbouwden blijft van grote waarde, ook al neemt het aanbod aan te storten afvalstoffen steeds verder af. Bij het sluiten van materiaalkringlopen blijft het namelijk noodzakelijk om verontreinigingen uit de keten te halen en te zorgen voor een veilig vangnet voor residuen. In de circulaire economie is storten dan ook een onontbeerlijk puzzelstuk.

Afvalzorg centraliseert haar stortactiviteiten momenteel op de locatie Nauerna. De stortactiviteiten op locatie Wieringermeer zijn op 1 maart 2015 tijdelijk gestopt. De bedoeling is om Nauerna vóór de sluiting in 2022 vol te krijgen. Locatie Zeeasterweg (Lelystad) zal de positie van belangrijkste stortlocatie vanaf 2022 van Nauerna overnemen. De capaciteit op de Zeeasterweg wordt momenteel al uitgebreid.

Duurzaam stortbeheer

Op 6 oktober 2015 is de Green Deal Duurzaam Stortbeheer ondertekend. Een mijlpaal voor de stortsector. De komende tien jaar zal aan de hand van een drietal pilots worden aangetoond dat het niet afdekken van stortlocaties uiteindelijk duurzamer (en goedkoper) is dan het afdekken ervan. Eeuwigdurende nazorg van stortlocaties behoort dan tot het verleden. Afvalzorg zal haar zeer specifieke kennis rond duurzaam stortbeheer inzetten in binnen- en buitenland.

Inzet van expertise

Afvalzorg voert steeds vaker ondersteunende werkzaamheden uit voor stortlocaties van collega’s. Het gaat dan om technisch beheer van locaties, optimalisatie van stortgasonttrekking, ontwerpen en aanbesteden van eindafdekking en zelfs nieuwe vormen van energieopwekking op afgewerkte locaties. Terwijl ingenieursbureaus steeds minder focussen op de kleine stortmarkt, blijven wij er juist volop in investeren. En dat levert leuke projecten op.