Steeds meer stromen voor
recycling

Afvalzorg is er om onze afvalstromen op een milieuvriendelijke wijze te storten. Juist nu de circulaire economie zich snel ontwikkelt, zijn stortlocaties nodig om te voorkomen dat schadelijke stoffen zich ophopen in kringlopen. Anno 2015 komen onze locaties – als puzzelstukken in de keten – ook steeds meer in beeld voor recycling van verontreinigde stromen. Zo wordt het gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk vermeden.

Goed georganiseerd, uitgerust met alle relevante milieuvoorzieningen en ingebed in een uitgebreid netwerk zijn onze locaties bij uitstek geschikt voor de recycling van de meest uiteenlopende reststromen. Met behulp van de expertise van in- en externe specialisten kunnen we steeds meer afvalstromen bewerken, reinigen en opnieuw toepasbaar maken. Stromen zoals granulaire (bouw)materialen, puin en groenafval leveren weer nieuwe secundaire bouwstoffen, grondproducten of groenproducten op.

Van afvalstroom naar bouwstof

Sinds jaar en dag bewerken en reinigen we op onze locaties granulaire stromen, als grond, grind, bagger en diverse slibben. Daarnaast zijn er steeds meer voorbeelden van nieuwe recyclinginitiatieven. Zo worden op onze locaties De Liede en Brunssum ingezamelde kerstbomen versnipperd tot biomassa voor elektriciteitsopwekking. Op onze locatie Brunssum – traditioneel sterk in groenafval – hebben we daar een breed palet van recyclebare stromen aan toegevoegd. Sinds de uitbreiding vorig jaar verwerkt Afvalzorg hier nu ook bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, autobanden, hout en piepschuim. Het meest in het oog springend is wel de recycling van puin – in 2015 goed voor 19.000 ton – afkomstig van bestaande, gesloopte infrastructuur. Het krijgt in Limburg weer een tweede leven als gecertificeerd granulaat, dat als bouwstof dient voor de aanleg van de nieuwe ringweg om Parkstad.