Bert Krom:
In 2015 kwamen zaken weer in beweging”

Terugkijkend op 2015 ontstaat het beeld van een jaar waarin er zaken in beweging kwamen die behoorlijk vast zaten. Na vele jaren werd de waardering voor het concept Duurzaam Storten eindelijk omgezet in een Green Deal. Bovendien konden we op onze hoofdlocatie Nauerna weer naar de toekomst kijken. Minstens zo belangrijk is dat het belang van de stortfunctie als achtervang meer wordt onderkend, juist in relatie tot de circulaire economie.

Circulariteit heeft voor ons altijd al centraal gestaan. Op onze locaties ontwikkelden we al vroeg recyclingactiviteiten waarmee we grond- en bouwstoffen terugwonnen. Dat behoeft weinig uitleg. Maar ook storten benadert Afvalzorg al sinds de oprichting vanuit een circulaire invalshoek. Het uitgangspunt is dat een locatie tijdelijk een exclusieve bestemming heeft als stortlocatie, maar uiteindelijk wordt teruggegeven aan de samenleving. Dit stelt eisen aan de inrichting, de exploitatie, afwerking en nazorg van stortlocaties. Wat ons betreft zijn die na de stortperiode voor elke eindbestemming geschikt: recreëren, werken én wonen. Niet voor niets bouwden we ons eigen hoofdkantoor op een voormalige stortlocatie. Onze brede expertise op dit gebied benutten we ook steeds vaker op verontreinigde locaties van derden. Ook hier winnen we dus ruimte terug voor elke gewenste bestemming.

IDS sluit de cirkel

Ik ben trots op de in 2015 behaalde mijlpaal in het langlopende project Introductie Duurzaam Stortbeheer; de ondertekening van de Green Deal met de rijksoverheid. Sinds 1998 heeft Afvalzorg binnen de Stichting Duurzaam Storten gewerkt aan dit innovatieve project waarmee een stortlocatie al na één generatie een veilig situatie oplevert waar men geen omkijken meer naar heeft. De dure, eeuwigdurende zorgplicht wordt overbodig en daarmee wordt voor ons de cirkel “gesloten”. De komende 10 jaar gaan wij met grootschalige pilots ook aantonen dat Duurzaam Stortbeheer in de praktijk succesvol is.

Partnerships

Klantgerichtheid stond ook in 2015 hoog in het vaandel. We hebben weer krachtig ingezet op mogelijkheden om andere partijen te ondersteunen bij het sluiten van grondstoffenkringlopen. Partners in de inzameling en recycling van afvalstromen maakten gebruik van onze faciliteiten en locaties. Afvalzorg ondersteunde, faciliteerde en zocht mee naar nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de bewerking van afval (reinigen, zeven, drogen, breken), het bufferen van afval voor toekomstig recyclen of storten, en het verwijderen van de onvermijdelijke residuen uit kringlopen.

Belangrijk is onze bijdrage aan een oplossing voor de resterende probleemstroom van de afvalenergiecentrales: bodemassen. Essentieel in onze oplossing is het streven naar een grootschalig bewerkingscentrum voor bodemassen op  locatie Nauerna. Zo kunnen wij ons steentje bijdragen om bodemassen van AEC’s vrij toepasbaar te maken zoals is afgesproken tussen het Rijk en de AEC’s in de Green Deal Bodemassen.

De positieve ontwikkelingen van 2015 geven ons de extra energie om door te gaan met het zoeken naar oplossingen die passen in een circulaire economie. Het sluitend maken van de grondstoffenkringloop is een ingewikkelde puzzel. Afvalzorg vervult een onmisbare rol bij het leggen van de ontbrekende stukjes. Onze expertise op het gebied van storten is daarbij onontbeerlijk, net als de krachtige samenwerkingsverbanden met onze partners.

Ik nodig u van harte uit tot het lezen van ons jaarverslag.

Bert Krom

Algemeen directeur