Alles draait om duurzaamheid

Afvalzorg staat voor duurzaamheid. We halen het maximale uit het afval én uit onze eigen, operationele processen. Zo leggen we stukje voor stukje de duurzame puzzel van onze onderneming, en haar activiteiten.

Stortgas levert iets op. Dat blijkt wel uit het resultaat dat we boeken met het afvangen en benutten van stortgas. Dit gas, voor het grootste deel methaan, ontstaat in het stortlichaam en wordt deels afgefakkeld en deels omgezet in elektriciteit en warmte. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap.

CO2-footprint

De benutting van stortgas levert een stevige bijdrage aan onze milieudoelstelling om de CO2-footprint drastisch terug te brengen. Doel is een verlaging van maar liefst 75% in 2020 ten opzichte van het referentiejaar 2008. In 2015 realiseerden we een emissiereductie van 14,9 kton stortgas (methaan). Hiermee bedraagt onze totale reductie inmiddels 49%. In totaal is er door Afvalzorg sinds 2008 een extra emissiereductie bereikt van -78,8 kton CO2. Dat staat gelijk aan de potentiële uitstoot van 352.000.000 autokilometers!

Ook bij derden in binnen- en buitenland stimuleren we de reductie van stortgasemissies. Voor de Baskische overheid hebben we in 2015 bijvoorbeeld een stortgashandleiding opgesteld. Zo kunnen stortgaseigenaren bepalen welke maatregelen ze kunnen nemen om stortgasemissies op hun stortplaats zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast gebruiken we stortgas in toenemende mate voor energieproductie. We benutten stortgas voor de verwarming van een vergistingsinstallatie, voor onze waterzuiveringen, en voor de koeling en verwarming van ons hoofdkantoor.

Groene stroom

Met tal van milieuvoorzieningen beperken we de impact van onze activiteiten. Zo beschikken we over eigen waterzuiveringsinstallaties op de locaties Nauerna en Wieringermeer, waarvan we het milieurendement steeds verder verbeteren. Op locatie Wieringermeer leveren we eveneens stortgas ten behoeve van verwarming van de vergistingsinstallaties. Het stortgas van Braambergen en Vlagheide zetten we via warmtekrachtkoppelingen om naar elektriciteit. Daarnaast werken we in een joint venture met HVC aan de verdere verduurzaming van onze locaties. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden voor (meer) windmolens, zonnepanelen en andere mogelijkheden om groene stroom op te wekken.