Eerste fase bodemasbewerkingscentrum van start

Het restproduct bodemas dat overblijft na afvalverbranding wordt tot op heden als IBC-bouwstof toegepast (geïsoleerd, beheerd en gecontroleerd). Deze techniek passen we nog steeds toe, maar dankzij onderzoek zijn er nu ook methodes beschikbaar om bodemas vrij toepasbaar te maken. Locatie Nauerna is vanwege de ligging en de beschikbare faciliteiten bij uitstek geschikt voor een grootschalig bewerkingscentrum voor bodemassen. Hiermee leggen we een nieuw stukje van de puzzel van de circulaire economie.

Veilige bouwstof
De gunstige ligging aan het Noordzeekanaal en het 15 hectare tellende bedrijfsterrein, zullen verwerking van grote hoeveelheden mogelijk maken. Door de mogelijke schaalgrootte kunnen de kosten van de opwerking van bodemas tot vrij toepasbare bouwstof die van conventionele opwerking tot IBC-materiaal benaderen. En dat terwijl de milieukwaliteit van het eindproduct sterk verbetert.

In een Green Deal (2015) met de overheid is afgesproken dat op 1 januari 2017 minstens de helft van alle bodemas vrij toepasbaar is als schone bouwstof. Inmiddels kunnen we met zekerheid stellen dat dit technisch haalbaar is. Vanaf 2020 zal de hele IBC-categorie afgeschaft worden.

Metalen terugwinnen
Afvalzorg nodigde in juli 2015 het bedrijf Urban Mining Corp (UMC) uit om op haar terrein verder te werken aan een innovatieve techniek voor hoogwaardige metaalrecycling. UMC ontwikkelde samen met de TU Delft een techniek om verschillende soorten metaal uit één gemengde metaalstroom te sorteren. Praktijkproeven moeten uitwijzen of de techniek is op te schalen. Afvalzorg stelde hiervoor een loods beschikbaar op locatie Nauerna en levert logistieke ondersteuning.

Engels bodemas
Sinds augustus 2015 bewerkt de combinatie Rock Solid / Afvalzorg op locatie Nauerna alle ruwe bodemas van de afvalenergiecentrale in Plymouth, Groot-Brittannië. De huidige opwerkingsinstallatie verwerkt 100 ton bodemas per uur en is onder andere uitgerust met een breker, zeven en non-ferro scheiders. De opgewerkte bodemas wordt toegepast in Het Groene Schip, dat door Afvalzorg met onder meer Staatsbosbeheer wordt gerealiseerd.