ingaande_totaal

uitgaande_totaal

De gepresenteerde cijfers van de in- en uitgaande stromen betreffen de som van de afzonderlijke rechtspersonen op de betreffende inrichtingen. Er is geen rekening gehouden met leveringen tussen rechtspersonen binnen één inrichting. Het kan zijn dat bepaalde tonnen dubbel zijn geteld bij leveringen tussen afzonderlijke verwerkers binnen een locatie.