Uitbreiding Brunssum

Locatie Brunssum heeft de dienstverlening uitgebreid. De locatie is gevestigd op een bedrijfsterrein in de oostflank van de gemeente Brunssum. Het ligt midden in de EU-regio en vormt daarmee een ideale uitvalsbasis. De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe ringweg die locatie Brunssum nog beter bereikbaar maakt voor onze klanten.

Locatie Brunssum heeft het dienstenpakket voor bedrijven in de regio verbreed met tal van werkzaamheden, van groen- en grondbewerking, tot recycling. Van het traditioneel groen- en grondbewerken gaan we langzamerhand naar het in de breedte be- en verwerken van hele diverse afval- en reststromen. Om deze stromen op een goede manier te kunnen opslaan en verwerken is een deel van het 23 hectare tellende terrein verhard met immobilisaat en in januari 2015 in gebruik genomen.

Beter bereikbaar

De gemeente Brunssum werkt aan een nieuwe ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg. Project de Buitenring is in 2017/2018 gereed en zal de toegankelijkheid van de regio te verbeteren. Ter voorbereiding op de aanleg van deze ringweg is een aantal panden, wegverhardingen en kunstwerken gesloopt. Het sloopmateriaal is ter plaatse gescheiden en op locatie Brunssum verwerkt tot een gecertificeerd menggranulaat dat als bouwstof retour gaat voor de aanleg van de ringweg. In 2015 heeft Afvalzorg 19.000 ton puin ingenomen en ruim 16.000 ton menggranulaat teruggeleverd. Een mooi voorbeeld van recycling.

Duurzame mogelijkheden

Zowel de gemeente Brunssum als Afvalzorg vindt duurzaamheid en innovatie in de regio erg belangrijk. Afvalzorg kijkt dan ook samen met de gemeente naar toekomstige duurzame mogelijkheden bij de herstructurering. Vrijgekomen warmte uit compost zou bijvoorbeeld als input voor het productieproces kunnen dienen bij een ander bedrijf. Een mogelijke win-win situatie voor de toekomst.