Nauerna krijgt zijn definitieve vorm

Nog tot 2022 gaan de stortactiviteiten op onze locatie Nauerna door. Daarna gloort er een geheel nieuwe toekomst voor deze plek aan het Noordzeekanaal. En daarvoor zijn de voorbereidingen nu al begonnen…

Met omwonenden, de provincie, de gemeente Zaanstad en het havenbedrijf heeft Afvalzorg afspraken gemaakt over de toekomst van locatie Nauerna. Afvalzorg mag de stortlocatie uitbreiden en er blijft permanent een bedrijfsterrein voor de recyclingactiviteiten. Verder komt er een nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal zodat ook grotere schepen de afvalstromen kunnen aanvoeren. Wanneer de stortactiviteiten in 2022 stoppen, verrijst op dit deel van de locatie een prachtig natuurpark.

Recreatie en natuur

In totaal gaat het om 60 hectare, bestemd voor rustige dagrecreatie en natuur. Dit wordt de komende tijd in drie fasen aangelegd. De eerste fase werd in 2015 al opgeleverd: Park Nauerna, bestaande uit 12 hectare aan de oostkant van het terrein. Onafhankelijk onderzoek wees uit dat op een afdeklaag van een meter grond veilig kan worden gerecreëerd. Inmiddels liggen er wandelpaden, groenpartijen en speelvelden en is het park in juni feestelijk geopend. Het overige deel van de stortlocatie wordt in de latere fasen bij Park Nauerna gevoegd. Vooral de hoogte ervan is bijzonder: het hoogste punt wordt circa 40 meter, wat een spectaculair uitzicht zal geven over de wijde omgeving. Zo krijgt dit deel van Noord-Holland er na 2022 een mooie, natuurlijke trekpleister bij.

Bedrijfsterrein en loswal

Achter het nieuwe park, richting het kanaal, staan de ontwikkelingen ook niet stil. Op het andere deel van Nauerna wordt nog gestort en gerecycled, maar de eerste activiteiten van de transformatie vinden ook hier al plaats. Enkele oude loodsen maken plaats voor moderne loodsen met mogelijk zonnepanelen op het dak. Deze maken deel uit van de 15 hectare die voor Afvalzorg als nieuw bedrijfsterrein zijn gereserveerd. Hier komen voornamelijk recyclingactiviteiten, zoals een grootschalig bewerkingscentrum voor bodemas in de Randstad. Daarvoor zijn we in 2015 gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe loswal, geschikt voor schepen tot 135 meter.