Nieuwe landschappen ontwikkelen

Een belangrijk aspect in de missie van Afvalzorg is om locaties na exploitatie weer op te leveren als mooi, nuttig en veilig landschap. De ervaring en kennis die we de afgelopen decennia hebben opgedaan op het gebied van landschapsinrichting en afvalverwerking zetten we steeds breder in.

In 2015 boekten we vooruitgang met Plan Groenewoud, werkten we onder meer aan de ontwikkeling van Het Groene Schip en werd een nieuw initiatief gelanceerd dat resulteerde in een andere “kijk op de dijk”.

Plan Groenewoud

Afvalzorg heeft een plan ontwikkeld voor de sanering, isolatie, controle en herinrichting van de voormalige stortplaats Groenewoud in de gemeente Wijdemeren. De sanering van het gebied is zeer gewenst.  Om deze sanering financieel mogelijk te maken zullen er 39 waterkavels en maximaal 70 waterwoningen gerealiseerd worden. Ook wordt in het gebied nieuwe en betere natuur gerealiseerd. 2015 stond in het teken van onderzoeken naar de milieu-, natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke aspecten in de Kortenhoefsepolder. Hieruit is gebleken dat plan Groenewoud past binnen de provinciale regelgeving. We kunnen nu stappen maken in het vervolgtraject richting de uitvoering.

Het Groene Schip

Afvalzorg vordert flink met de inrichting van Het Groene Schip in de Houtrakpolder: een wal die als groene, recreatieve afscheiding fungeert tussen havengebied en recreatiegebied. Het betreft een samenwerking met Staatsbosbeheer, de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Boskalis. Afvalzorg werkt sinds 2012 aan dit project. Hier wordt in totaal 3,5 miljoen m3 secundaire bouwstoffen en hergebruikgrond toegepast, waaronder bodemas van afvalenergiecentrales. De noordflank van de recreatie-zichtheuvel komt inmiddels maar liefst 20 meter boven het maaiveld uit.

De Grebbedijk

Afvalzorg maakt onderdeel uit van een ontwerpteam dat de mogelijkheden onderzoekt voor ruimtelijke ontwikkelingen op en langs de Nederlandse rivieren. Dit resulteerde onder meer in een plan waarin de Grebbedijk een geheel nieuwe maatschappelijke functie toebedeeld kreeg. Niet alleen de veiligheid wordt belangrijk geacht, maar het moet ook een aantrekkelijke plek worden waarbij de dijk een economische drager van de regio kan zijn.