Introductie Duurzaam
Stortbeheer

Na twintig jaar van zorgvuldige voorbereidingen is een belangrijke mijlpaal bereikt. Op 6 oktober 2015 sloten de rijksoverheid, de provincies en de afvalsector de Green Deal Duurzaam Stortbeheer. In het kader van deze overeenkomst zullen op drie locaties experimenten plaatsvinden met het verduurzamen van stortlocaties. Als de experimenten slagen, kunnen we de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties schrappen. Afvalzorg tekende in het kader van het project Introductie Duurzaam Stortbeheer (IDS) voor twee van de drie pilotlocaties.

Volgens huidige wet- en regelgeving worden stortplaatsen na sluiting afgewerkt door ze te voorzien van een ondoordringbare bovenafdichting (een gelijke onderafdichting is bij aanleg al gerealiseerd). Het nadeel van deze werkwijze is dat we gesloten stortplaatsen tot in lengte van jaren zullen moeten blijven beheren en controleren. Behalve dat het onrealistisch is om te denken dat we dit kunnen garanderen, is het duur terwijl we komende generaties opzadelen met deze erfenissen.

Duurzaam stortbeheer gaat uit van het idee dat het stortlichaam niet luchtdicht wordt ingepakt. En dat er juist water en lucht wordt ingebracht om het natuurlijke afbraakproces te versnellen. Uit onderzoek blijkt dat we verontreinigingen zo kunnen afbreken en vastleggen in vaste bestanddelen.

Pilots

Drie pilots gaan uitwijzen of we de verontreinigingen in het stortlichaam zodanig onschadelijk kunnen maken dat die geen risico meer vormen. En dat de stortlocatie in evenwicht komt met de omgeving. Twee pilots vinden plaats bij Afvalzorg: op locatie Braambergen in Almere en locatie Wieringermeer in Middenmeer. De pilots starten in de loop van 2016 en duren tien jaar. Het onderzoek vindt ondergronds plaats en zal geen merkbare effecten hebben voor de omgeving.

Milieuwinst

Afvalzorg is ervan overtuigd dat deze methode dé manier is om met stortplaatsen om te gaan. Door Duurzaam Stortbeheer behoort de kostbare, eeuwigdurende nazorg van stortlocaties straks tot het verleden. Dit levert winst op voor het milieu, de economie én de generaties na ons.