Deze voormalige stortplaats vormt een probleem voor milieu en omgeving. Sanering is gewenst. Afvalzorg heeft een totaalplan ontwikkeld voor het saneren, isoleren, controleren en herinrichten van dit gebied én om nieuwe en betere natuur te realiseren in de omliggende polder. Hierbij werken we samen met de gemeente Wijdemeren, de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten.