Geconsolideerde resultatenrekening

(bedragen luiden in duizenden euro’s)

2015 2014
Genormaliseerde bedrijfsopbrengsten 28.681 26.807
Genormaliseerde bedrijfslasten -25.100 -25.440
Genormaliseerd bedrijfsresultaat 3.581 1.367
Genormaliseerd financieel resultaat -84 4.683
Belastingen en aandeel van derden (per saldo) -288 -107
Genormaliseerd resultaat 3.209 5.943
Dotatie voorzieningen effect curve-effecten -8.897 -8.397
Mutatie voorzieningen 3.981 586
Belastingbate 14 48
Incidentele posten (per saldo) 6.250 -1.145
Nettoresultaat 4.557 -2.965