Disclaimer

Geen garanties en aansprakelijkheid

De informatie op deze site is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. NV Afvalzorg Holding heeft zich ingespannen om accurate en volledige informatie op te nemen, maar kan geen garantie geven voor de volledigheid daarvan. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Afvalzorg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site en van de informatiebronnen waarnaar wordt verwezen. Afvalzorg garandeert evenmin dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn.

Links

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden waarover Afvalzorg geen zeggenschap of controle heeft. Afvalzorg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie en beelden op deze website behoren toe aan Afvalzorg of andere verwante vennootschappen. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder toestemming van Afvalzorg, behoudens wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze site te framen.