Certificaten, lidmaatschappen en onderschreven verklaring

Certificaat Bedrijfsonderdeel
ISO 14001
Internationale norm voor milieuzorg
NV Afvalzorg Holding;
NV Afvalzorg Holding (english version);
Afvalzorg Deponie BV;
Bodemzorg;
Afvalzorg Grondstromen BV;
NV Grondbankcombinatie;
BV Baggerzorg;
Grondreinigingcombnatie VOF;
Afvalzorg Grondstromen Limburg;
Afvalzorg Immobilisatie BV;
Afvalzorg Mastwijk.

ISO 9001
Internationale norm voor kwaliteitszorg

NV Afvalzorg Holding
;
NV Afvalzorg Holding (english version);
Afvalzorg Deponie BV;
Bodemzorg;
Afvalzorg Grondstromen BV;
NV Grondbankcombinatie;
BV Baggerzorg;
Grondreinigingcombinatie VOF;
Afvalzorg Grondstromen Limburg;
Afvalzorg Immobilisatie BV;
Afvalzorg Mastwijk.

VCA**
Nationale norm voor veiligheid en gezondheid

NV Afvalzorg Holding
;
Afvalzorg Deponie BV;
Bodemzorg;
Afvalzorg Grondstromen BV;
NV Grondbankcombinatie;
BV Baggerzorg;
Grondreinigingcombinatie VOF;
Afvalzorg Grondstromen Limburg;
Afvalzorg Immobilisatie BV;
Afvalzorg Mastwijk.

BRL 9322 “Cementgebonden minerale reststoffen”
Nationaal productcertificaat

Afvalzorg Immobilisatie BV

BRL 9335 “Grond”
(protocol 1)
Nationaal productcertificaat: Individuele partijen grond

NV Grondbankcombinatie

BRL 9335 “Grond”
(protocol 1 en 4)
Nationaal productcertificaat: Individuele partijen grond en samengestelde grondproducten

Afvalzorg Grondstromen Limburg
;
Reststoffencombinatie Parkstad BV;
Groen & Grond Combinatie.

BRL 7500 (protocol 7510)
Nationaal productcertificaat


Afvalzorg Grondstromen Limburg
; Grondreinigingscombinatie VOF;
Groen & Grond Combinatie;
Afvalzorg Immobilisatie BV.
BRL 7500 (protocol 7511)

Nationaal productcertificaat: bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie voor Zandscheiding, rijping en landfarming van baggerspecie

BV Baggerzorg

BRL SIKB 2000
(protocol 2001 en 2002)
Nationaal productcertificaat: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

Bodemzorg

BRL SIKB 6000
(protocol 6001 en 6002)
Milieukundige begeleiding van (water) bodemsaneringen en nazorg

Bodemzorg

Richtlijn afkoop nazorgverplichting

Nationale procesrichtlijn: afkoop van nazorgverplichting

Bodemzorg

Certificaat Groene Stroom

NV Afvalzorg Holding

GasNeutraal

NV Afvalzorg Holding

 

Lidmaatschappen

Afvalzorg is “gouden vriend” van Landschap Noord-Holland en Het Flevo-landschap en we zijn vertegenwoordigd in diverse nationale en internationale verenigingen en organisaties.

Vereniging / Organisatie Bijdrage Afvalzorg
Vereniging Afvalbedrijven bestuurslid, voorzitter Afdeling Storten,
voorzitter Werkgroep Beleid Storten
lid Commissie Milieu
lid Commissie Beleid en Strategie
BOG

Brancheorganisatie Grondbanken

oprichter en bestuurslid (penningmeester)
Stichting Duurzaam Storten voorzitter bestuur, voorzitter projectgroep
MVO Nederland partner
FEAD

European Federation of Waste Management and Environmental Services

afgevaardigde namens Vereniging Afvalbedrijven en vice voorzitter van FEAD Werkgroep Stortplaatsen
ISWA
International Solid Waste Association
lid working group Landfill
IWWG

International Waste Working group

lid managing board
voorzitter task group leaders
leader task group Sustainable Landfill Management,
lid Scientific Advisory Panel

Onderschreven verklaring

Als partner van MVO Nederland draagt Afvalzorg bij aan het proces van verduurzaming. Om dit kracht bij te zetten hebben we het manifest van MVO Nederland ondertekend. Een verklaring waarmee we laten zien wat onze mvo-ambities zijn.