Bedrijfsopbrengsten

(bedragen luiden in duizenden euro’s)

2015 2014
Opbrengst stortlocaties 8.681 6.658
Opbrengst overige activiteiten 16.266 16.057
Totaal netto-omzet 24.947 22.715
Overige bedrijfsopbrengsten 10.661 4.271
Totaal bedrijfsopbrengsten 35.608 26.986